Werken bij Stevin

Rollen als technology consultant

Terug

Consultant Asset Management

Functie

Organiseert en draagt zorg voor inbeheername van nieuwe assets en/of ondersteunt de beheer -en onderhoudsorganisatie om haar doelstellingen op het gebied van asset prestaties, kosten en risico’s met elkaar te balanceren en te verbeteren. De rol kan zowel vanuit een interim positie als vanuit een externe verbeteropdracht worden ingevuld. Rapporteert wekelijks op basis van de TWNW aan opdrachtgever over voortgang en issues.

Activiteiten
Prestatieanalyse RAMS/LCC, gebruiken van de volgende methoden • Root Cause Analysis (RCA) ed. • FMECA, RBM, ed. Dataontsluiting en verrijking • Werken met onderhoudsmanagement systemen • Opstellen van functionele modellen voor infra en materieel assets • Verrijken van data uit (digitale) bronnen Data verzamelen en inventariseren • Identificeren verschillende databronnen • Lezen en aanpassen dataformats in universeel format Asset Management • Input geven op de toekomstige functies van een asset ten behoeve van andere dienstverlening in de concept planning fase • Input geven over de toekomstige functies van een asset ten behoeve van haalbaarheid en financiële impact; • Business cases uitwerken voor bijsturing op geplande asset activiteiten (vervanging vs onderhoud) • Aanbevelingen doen op het gebied van investeringen in nieuwe assets, toepassen van modificaties, procesverbeteringen en aanpassen onderhoudsconcepten • Optreden als opdrachtgever ten aanzien van nieuwbouw/ vervangingsprojecten • Optreden als intern opdrachtgever ten aanzien van wijzigen van onderhoudsfilosofie In beheer nemen nieuwe assets • Op basis van het Stevin inbeheername stappenplan (o.b.v. Plan, Do, Check, Act) nieuwe assets in beheer nemen • Aansluiten bij het nieuwbouw/ vervangingsproject om de beheer en onderhoud eisen te vertegenwoordigen • Opstellen van onderhoudscontracten voor derde partijen die onderhoud gaan uitvoeren; scenario 100% uitbesteed tot 100% in besteed werk

Flexibiliteit
De functie van Adviseur brengt een hoop flexibiliteit met zich mee. De Adviseur zal zelfstandig of met een team van Stevin de probleemstelling van de klant moeten oplossen. Dit vergt flexibiliteit zowel qua positie van de adviseur binnen de organisatie van klant, als qua locatie. Wij doen projecten door het hele land, met een concentratie in het midden van het land.

Jouw talent
Jij hebt de nodige ervaring in het werken in projectteams, het uitwerken van ‘Business Cases’ en advisering op operationeel en tactisch niveau. Daarnaast heb je een technische studie gedaan en diverse opleidingen en trainingen op zak. Mede daardoor heb je in de loop van de tijd overzicht en controle gekregen in projecten. Van ‘hands-on’ heeft je werk zich steeds meer verlegd naar klantadvisering en de organisatie van projecten. Je hebt leren meedenken met de klant, maar durft hem ook tegen te spreken. Niet alleen je commerciële vaardigheden ontwikkeld, maar ook je rapportage- en analysevaardigheden aangescherpt. En nu ben je toe aan de volgende stap!

Jouw profiel Kennis en ervaring
• WO afgestudeerd, bij voorkeur Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Lucht- en ruimtevaarttechniek, Civiele Techniek, Technische bedrijfskunde of technische bestuurskunde • >5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de (publieke) infrastructuur • Ervaring met omgaan en begeleiden van organisatieveranderingen • Commercieel sensitief om enerzijds meerwerk te zien en verkopen en anderzijds op basis van de relatie en aanwezigheid met de klant nieuwe opdrachten binnen te halen • VCA-VOL gecertificeerd • Kennis van en ervaring met onderhoudsmanagement systemen als SAP, MAXIMO ed. • Kennis van ISO 55000, UAV, UAV-GC en Systems Engineering • Kennis van en ervaring met diverse analyse methoden als FMECA ed. • Kennis van diverse onderhoudsfilosofieën als Condition Based Maintenance (CBM) ed.

Competenties
• Klant -en samenwerkingsgericht • Verbindend vermogen • Onderhandelingsvaardigheden • Initiatief • Betrouwbaar • Analytisch • Overtuigingskracht • Commercieel sensitief

Jouw kansen
Stevin heeft naast een goede beloning en een fantastisch team, vernieuwende arbeidsvoorwaarden, zoals een mobiliteitsregeling, flexibele werkplekken, onbeperkt aantal vakantiedagen en een arbeidsovereenkomst van één A4.

Terug

Consultant Asset Management

Instandhouding en inbeheername van de bestaande ‘assets’

Terug

Consultant Systems Engineering

Functie

Zorgt voor structuur en overzicht van projectinformatie binnen het ontwerp- en uitvoeringsproces. Begeleidt organisaties en projectteams bij opstellen van SMART eisen en het uitvoeren van verificaties en validatie. Voert audits uit op het proces en rapporteert aan de projectmanager. Dit resulteert in integrale oplossingen die aantoonbaar voldoen aan de eisen/behoefte van een organisatie en haar stakeholders. De specificatie- & verificatieconsultant is hiermee de verbinder tussen de opdrachtgever, klant en opdrachtnemer. Conform het IPM model vallen de rollen van contractmanager, technisch manager en omgevingsmanager onder de specifiactie- & verificatieconsultant.

Activiteiten
Scope: Bepaalt i.s.m. het projectteam wat de scope van het project is. Wat is de bestaande situatie en wat is de gewenste situatie bij afronding van het project. Welke objecten worden binnen het project aangepast of zijn nieuw. Stakeholderanalyse: Voert o.b.v. de vastgestelde scope een analyse van de aanwezige stakeholders uit. Wat zijn de precieze belangen en hoe dienen deze partijen betrokken te worden tijdens het project. Systems Engineering: KES Verzamelt de eisen die gesteld worden door de opdrachtgever, de gebruiker en overige stakeholders van het project. De klanteisenspecificatie bevat de behoefte van de betrokkenen en is rand voorwaardelijk voor de oplossing. SES Coördineert het proces van het opstellen van de systeemspecificatie. De systeemspecificatie beschrijft de technische oplossing die invulling geeft aan de behoefte zoals beschreven in de KES. V&V Begeleid het verificatie- en validatieproces zodat aangetoond wordt dat het resultaat juist gemaakt is, dat het aan de eisen voldoet. En dat het juiste gemaakt is, dat het resultaat daadwerkelijk invulling geeft aan de behoefte van de opdrachtgever, de gebruiker en de overige stakeholders. Inkoop Begeleid het vaststellen van de inkoopbehoefte, het opstellen van het inkoopplan, de contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing (contractbewaking) binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico. Audits Voert audits uit en controleert daarmee of eisen SMART, specificaties compleet en consistent en het V&V proces juist uitgevoerd zijn. Coaching Waar nodig coacht de specificatie- en verificatiespecialist de projectteamleden bij het opstellen van SMART eisen en het uitvoeren van verificaties en validatie. Hierbij wordt het principe gevolgd van: voordoen, samendoen en uiteindelijk zelf doen.

Flexibiliteit
De functie van Adviseur brengt een hoop flexibiliteit met zich mee. De Adviseur zal zelfstandig of met een team van Stevin de probleemstelling van de klant moeten oplossen. Dit vergt flexibiliteit zowel qua positie van de adviseur binnen de organisatie van klant, als qua locatie. Wij doen projecten door het hele land, met een concentratie in het midden van het land.

Jouw talent
Jij hebt de nodige ervaring in het werken in projectteams, het uitwerken van ‘Business Cases’ en advisering op operationeel en tactisch niveau. Daarnaast heb je een technische studie gedaan en diverse opleidingen en trainingen op zak. Mede daardoor heb je in de loop van de tijd overzicht en controle gekregen in projecten. Van ‘hands-on’ heeft je werk zich steeds meer verlegd naar klantadvisering en de organisatie van projecten. Je hebt leren meedenken met de klant, maar durft hem ook tegen te spreken. Niet alleen je commerciële vaardigheden ontwikkeld, maar ook je rapportage- en analysevaardigheden aangescherpt. En nu ben je toe aan de volgende stap!

Jouw profiel Kennis en ervaring
• WO afgestudeerd, bij voorkeur Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Lucht- en ruimtevaarttechniek, Civiele Techniek, Technische bedrijfskunde of technische bestuurskunde • >5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de (publieke) infrastructuur • Ervaring met ontwerpprocessen conform het IPM-model (integraal projectmanagement) • Heeft kennis van de methode systems engineering, UAV en UAV-gc en systeemgerichte contract beheersing • Ervaring met het opzetten en inrichten van Relatics omgevingen • VCA-VOL gecertificeerd

Competenties
• Analytisch vermogen • Organisatie sensitief / politiek inzicht • Proactief / initiatief nemen • Doorzettingsvermogen • Nieuwsgierig / doorvragen • Abstract denken • Gestructureerd

Jouw kansen
Stevin heeft naast een goede beloning en een fantastisch team, vernieuwende arbeidsvoorwaarden, zoals een mobiliteitsregeling, flexibele werkplekken, onbeperkt aantal vakantiedagen en een arbeidsovereenkomst van één A4.

Terug

Consultant Systems Engineering

Ontwerp en aanbesteding van technische infrastructuur

Terug

Business consultant

Functie

Geeft onafhankelijk advies op basis van uitgevoerde (data)analyses, desk research en/of interviews. Doel is het realiseren van een eindproduct (vaak, maar niet enkel een rapportage). In alle gevallen, maar zeker als implementatie onderdeel is van de opdracht, wordt de opdrachtgever gedurende het traject meegenomen door het delen van plan van aanpak en tussentijdse bevindingen.

Activiteiten
Probleem definiëren: Maakt van de, door de opdrachtgever genoemde, vraag een probleemdefinitie inclusief onderzoeksvragen en toetsbare hypotheses.
Plan van aanpak opstellen: Stelt een duidelijk plan van aanpak op om tot de antwoorden op de onderzoeksvragen te komen met duidelijke activiteiten, afhankelijkheden en tijdsplanning;
Informatie verzamelen: Is in staat om zelfstandig informatie te verzamelen door middel van desk research op basis van beschikbare informatie in de organisatie en internet. Daarnaast ook in staat om interviews uit te voeren
Informatie analyseren: Kan hypothese-gedreven de ontvangen informatie te structureren en bewerken tot inzichtelijke doorsnedes, mogelijk door cijfermatige analyses
Bevindingen rapporteren: Formuleert heldere bevindingen op een inzichtelijke manier, liefst visueel. Is in staat om deze bevindingen naast het opleveren van een rapportage ook communicatief over te brengen Implementatie realiseren: Meenemen van de organisatie in de bevindingen door het periodiek delen van tussentijdse bevindingen en actief meenemen in het plan van aanpak

Flexibiliteit
De functie van Adviseur brengt een hoop flexibiliteit met zich mee. De Adviseur zal zelfstandig of met een team van Stevin de probleemstelling van de klant moeten oplossen. Dit vergt flexibiliteit zowel qua positie van de adviseur binnen de organisatie van klant, als qua locatie. Wij doen projecten door het hele land, met een concentratie in het midden van het land.

Jouw talent
Jij hebt de nodige ervaring in het werken in projectteams, het uitwerken van ‘Business Cases’ en advisering op operationeel en tactisch niveau. Daarnaast heb je een technische studie gedaan en diverse opleidingen en trainingen op zak. Mede daardoor heb je in de loop van de tijd overzicht en controle gekregen in projecten. Van ‘hands-on’ heeft je werk zich steeds meer verlegd naar klantadvisering en de organisatie van projecten. Je hebt leren meedenken met de klant, maar durft hem ook tegen te spreken. Niet alleen je commerciële vaardigheden ontwikkeld, maar ook je rapportage- en analysevaardigheden aangescherpt. En nu ben je toe aan de volgende stap!

Jouw profiel Kennis en ervaring
• WO afgestudeerd, technische richting • >5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de consultancy • Brede sectorkennis, zowel technisch als economisch, regulatorisch en markt-specifiek • Kennis van en ervaring met LEAN en verandermanagement • Commercieel sensitief om enerzijds meerwerk te zien en verkopen en anderzijds op basis van de relatie en aanwezigheid met de klant nieuwe opdrachten binnen te halen • Zeer bedreven met Microsoft Excel en PowerPoint en bij voorkeur ook met andere data-analyse programma’s

Competenties
• Sterk analytisch • Zelfsturend uitvoerend • Conceptueel krachtig • Scherp formulerend • Klantgerichte communicatie • Hypothese gedreven • Commercieel sensitief • Cijfermatig sterk

Jouw kansen
Stevin heeft naast een goede beloning en een fantastisch team, vernieuwende arbeidsvoorwaarden, zoals een mobiliteitsregeling, flexibele werkplekken, onbeperkt aantal vakantiedagen en een arbeidsovereenkomst van één A4.

Terug

Business consultant

Organisatie- en innovatievraagstukken die leiden tot toekomstbestendige oplossingen

WIL JE SOLLICITEREN OF MEER WETEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Over ons

2

baldadige bazen

35

coole consultants

33

gemiddelde leeftijd

76

prachtige projecten in 2018

62158

verbrande calorieën per maand

>96

biertjes per week

Stevin is een manier van denken

Samen met onze klanten bedenken we innovatieve oplossingen zodat de infrastructuur de mensen in de toekomst niet in de steek laat. Stevin is geen bedrijf, Stevin is een manier van denken. Wij zetten iedereen, medewerkers én klanten, aan om potentieel te activeren. Iedereen draagt bij, iedereen bepaalt mee.

Onze klanten

Onze klanten zijn drukbezette beheerders van technische infrastructuur met de verantwoordelijke taak om OV, energie en water betrouwbaar, veilig en betaalbaar te houden. Wij helpen onze klanten om deze assets te optimaliseren. Niet met saaie plannen en sheets, maar juist met daadkracht en enthousiasme. Zo vinden we oplossingen die impact hebben en voorbereid zijn op de druk van de toekomst.