Logo Stevin Technology Consultants
ProRail Interview dashboards

ProRail Interview dashboards

“Set a goal so big that you can't achieve it until you grow into the person who can.” (Anonymous)

Ontwikkeling en groei, dat zijn de drijfveren van Justin van Loon, Projectleider Taskforce EAM, binnen AM-Informatie. Daar staat hij voor met ‘zijn’ dashboards, en niet minder op persoonlijk vlak. Praten met Justin is praten met iemand die continu actief is met altijd een duidelijk doel voor ogen: de data moet correct zijn, overzichtelijk en voor iedereen toegankelijk. En: er is altijd ruimte voor verbetering. Onder zijn enthousiaste aanmoediging werd een dashboard datakwaliteit gerealiseerd waarmee we aantonen dat de datakwaliteit voor 14 ILS’en op orde is. Volgende stap? “We gaan voor nog minstens vijf ILS’en erbij!”

Vertel iets over jezelf: wat is je achtergrond?

In 2019 ben ik begonnen bij ProRail, als consultant namens Stevin. Ik kwam in eerste instantie om, samen met een team van Stevin collega’s, het team van Verbindingsofficieren te ondersteunen.

Nu ben je verantwoordelijk voor het Dashboard Datakwaliteit. Hoe is dat gegaan?

Er lag toen al een wens om de kwaliteit van verworven infrastamdata te verbeteren en inzichtelijk te maken. “Kun je hiervoor een dashboard ontwikkelen en bouwen? “, was de duidelijke vraag vanuit het Management Configuratiedata. In 2019 zijn we, met dit doel voor ogen, begonnen om samen met de Taskforce Datakwaliteit een lijst van eisen & wensen op te stellen. Wat moet erin komen te staan, welke eisen stellen we aan de data, wat is voor ons de definitie van datakwaliteit? De definitie hebben we afgestemd met het MT AM-Informatie.

Vervolgens hebben we controleprogramma’s ingezet om de datakwaliteit te berekenen en inzichtelijk te maken. Die meten we nu met drie KPI’s:

  1. 99% configuratie - van de objecten staat in SAP
  2. 98% belangrijke kenmerken – zijn ingevuld en juist ingevuld
  3. 90% overige kenmerken – zijn ingevuld en juist ingevuld

We zijn begonnen met een dashboard in Excel. Tegenwoordig werken we met de tool ‘Power BI’, zodat het dashboard online beschikbaar is.

Beschrijf je project in een paar steekwoorden

Als Projectmanager houd ik mij, samen met het team, nog steeds bezig met de ontwikkeling en groei van steeds beter functionerende dashboards. We zorgen ervoor dat de datakwaliteit binnen SAP/EAM op orde is – dit is onze eerste ambitie! Tegelijkertijd vinden we het eigenlijk nog belangrijker dat de datakwaliteit binnen SAP/EAM - toch onze ‘bron’ van infra-standaarden binnen ProRail - op orde blijft! Hiervoor ontwikkelen we diverse manieren van controleren en monitoren van de infrastamdata.

Wat zijn de stappen naar goede datakwaliteit?

Het is essentieel dat de data goed in ons systeem terechtkomt. We beschikken over een grote ‘bak’ met infra-data, waar de aannemer de grootste rol speelt want hij moet goede informatie aanleveren. De data wordt aangeleverd in SAP-PLM en wanneer we als ProRail de data dan goedkeuren, komt deze in SAP-EAM terecht.
In SAP-PLM verwerken we projectleveringen, bijvoorbeeld een wijziging in bestaande data of opname van nieuw spoor, etc. We meten de kwaliteit hiervan dagelijks. Hiervoor hebben we een controleprogramma ontwikkeld (een Macro in Excel), en een van onze teamleden drukt letterlijk elke ochtend op de knop. De output komt in SharePoint, waarmee we data in het dashboard verversen.
Op dit moment hebben we twee dashboards up en running:

  • Een dashboard datakwaliteit infrastamdata projectleveringen, dat de kwaliteit van de infrastamdata in SAP PLM, aangeleverd door projectaannemers, dagelijks meet.
  • Een dashboard datakwaliteit infrastamdata EAM, dat de kwaliteit van de infrastamdata in SAP EAM tweewekelijks meet.

Onze dashboards hebben verschillende gebruikers, zoals bijvoorbeeld het Management Configuratiedata; zij willen elke maand zien hoe het staat met de gemiddelde datakwaliteit. Of bijvoorbeeld de infradata-beheerders; zij willen checken waar de fouten zitten, om ze direct te kunnen oplossen. In principe gaan wij voor toegang voor Iedereen, waarbij we, uiteraard, AM-I voorrang geven.

Hoe ziet je team eruit?

Tot vorig jaar bestond het dashboard-team uit twee personen, inclusief mijzelf. Vanaf dit jaar scharen we alles wat te maken heeft met dashboards en verbeteren van datakwaliteit in SAP EAM onder de Taskforce EAM. De huidige Taskforce EAM bestaat uit +/- 14 personen, die o.a. verantwoordelijk zijn voor de controleprogramma’s, PUIC (ProRail Unieke Identificatie Code), het op orde brengen van niet correcte data en validaties (vanaf het begin automatisch op bepaalde velden controleren). Binnen AM-I Configuratiedata vallen wij direct onder de Werkstroom Taskforces (er is ook een Taskforce PLM).
Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we nog gestructureerder kunnen werken, onze werkprocessen meer agile kunnen maken.
Maar laten we niet vergeten dat we al een hele mooie stap hebben gezet met de hele club door 14 ILS’en in orde te brengen, wat eerder nog niet gelukt was. Nu gaan we systemen en processen nog meer perfectioneren.

Wat zijn je belangrijkste doelen voor 2021?

In 2021 willen we de dashboards verder uitbreiden en communiceren binnen ProRail. We willen de betrouwbaarheid van de cijfers in de dashboards vergroten. Dit doen we door voor de huidige 14 ILS’en meer controles te ontwikkelen.
Daarnaast willen we ook verbreden: andere objecten toevoegen, meer ILS’en opnemen. Onze ambitie is om voor vijf ILS’en de infrastamdata op orde te brengen en monitoring middels controleprogramma’s en dashboards in te richten.

Waar krijg jij echt energie van?

Ik hou van complexiteit en dingen voor elkaar krijgen. Het dashboard is een mooi voorbeeld. Eerst hadden we er nog geen idee van hoe het eruit moest gaan zien en kijk wat er nu is! Iets nog helemaal vormgeven, en dan zien dat het lukt, daar krijg ik energie van. Tel daarbij op met mensen werken, het beste uit hen halen en zorgen dat zij hun talenten optimaal gebruiken.

Vertel eens iets verrassends over jezelf/ Wat weten wij (nog) niet over jou?
Ik ben van nature heel geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en groei. In mijn vrije tijd steek ik veel energie in zelfontwikkeling en volg daarom het programma “365 dagen succesvol”. Dit programma is erop gefocused om het beste uit jezelf te halen, waarbij ‘authenticiteit’, ‘creativiteit’ en ‘fun’ een belangrijke rol spelen. Het is een heel populair programma; per jaar zijn er zo’n 1.500 mensen die meedoen.

Als jij kan bepalen, waar steken we dan morgen als informatie onze energie in? Wat zou je als eerste starten?

Meer creativiteit en ‘fun’ inbrengen; deze geven een andere kijk op dingen. Laten we met z’n allen meer zoeken naar creatieve ideeën om samen te werken als afdelingen (zeker in corona tijd). Daarnaast mogen we de visie voor Configuratiedata meer onder de aandacht brengen en gezamenlijk bespreken hoe we stappen gaan zetten om de speerpunten in deze visie met z’n allen te realiseren. Helderheid, gezamenlijk en creativiteit: een unieke mix om samen hard te lopen om onze doelen te bereiken!

Meer info en toegang tot de dashboards?

Neem contact op met Justin van Loon.

Deel