Succesfactoren bij project Smart Grid

Succesfactoren bij project Smart Grid

Succesfactoren bij project Smart Grid

ALiander wilde haar netwerken datagedreven beheren. Om dit te bereiken zijn vanuit de afdeling Assetmanagement verschillende projecten geïnitieerd. Zo is er FlexOVL, dit project zorgt voor een nieuwe digitale schakeling van de openbare verlichting. De schakeltijden worden hiermee op wijkniveau bepaald, dit geeft de gemeentes flexibiliteit in het bepalen van de branduren: korter voor meer duurzaamheid en langer voor meer veiligheid. Het uitfaseren van de oude schakeling Toonfrequent is ook in scope van de opdracht.

Het project i-Net zorgt voor een elektriciteitsnet dat van afstand waargenomen en bediend kan worden, op een spanningsniveau van 10kV of 20kV. Door middel van distributie automatisering kunnen storingen sneller worden gelokaliseerd en opgelost, en is er meer inzicht in de invloed van decentraal opgewekte energie op het distributienet. Het doel van beide projecten is om de realisatiefase voor te bereiden, zodat Liander kan starten met de grootschalige uitrol.

"Eigenheid en daadkracht van Katelijn zijn succesfactoren bij project smart grid van Liander." Frans van Kuijk

Katelijn is door Liander Assetmanagement als projectleider voor dit digitaliseringsproject ingehuurd. Ze is betrokken in de voorbereiding van de grootschalige toepassing van een aantal innovatieve technieken: nieuw voor Liander en nieuw voor onze mensen. Katelijn is in deze rol zeer gedreven en daadkrachtig om de projectdoelen te behalen. Daarbij verbindt ze op haar eigen, warme persoonlijke manier diverse interne en externe collega’s met elkaar en met de projectdoelen. Katelijn vindt zelfstandig haar weg en ontzorgt Alliander in een aantal taken. Hoewel ze als externe medewerker wordt ingehuurd, staat Katelijn zelf ook op de foto: begeleiden vanaf de zijlijn is voor haar geen optie.