Stedin – Voorbereiden op de energietransitie

Stedin – Voorbereiden op de energietransitie

Stedin – Voorbereiden op de energietransitie

Wat doe je bij Stedin?

Stedin beheert het energienet van het grootste deel van de randstad waarop 2 miljoen klanten zijn aangesloten. Wegens de opkomst van duurzame energie initiatieven staat het energielandschap significante veranderingen te wachten, waar het huidige energiesysteem niet op is ontworpen. Stedin heeft een belangrijke rol in deze energietransitie en zet hier sterk op in. De afdeling assetmanagement heeft een programma in opdracht gegeven met als doelstelling om het energienetwerk wendbaar voor de toekomst te maken. Middels het professionaliseren van asset lifecycle management is Stedin in staat om efficiëntere en maatschappelijk betrokken keuzes te maken. Hierin ben ik actief als business consultant, waarin ik fungeer als brug tussen de wensen van de business en de mogelijkheden van IT. Ik ben verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de definitiefase van meerdere projecten, welke tot breed gedragen oplossingen dienen te leiden. Deze bevinden zich voornamelijk in het domein van big data analytics, de stap welke onmisbaar is om voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Welke voorbeelden zijn hierbij sprekend?

Ik heb een nieuwe manier van componentregistratie uitgewerkt en geïmplementeerd, als onderdeel van conditie gebaseerd onderhoud. Hiermee wordt een koppeling gerealiseerd tussen assets en storingen. Dergelijke informatie is cruciaal voor het bepalen van de asset prestaties en het verbeteren van de daarbij horende besluitvormingsprocessen. Om daar te komen, zijn stappen benodigd welke vragen om veranderingen in zowel het IT landschap van Stedin als in het dagelijkse werk van specialisten, analisten, monteurs, etc. Het is mijn rol om de analytics capability die daarbij hoort te implementeren. Hierbij is het noodzakelijk om complexe vraagstukken helder te maken, zodat er een uniform beeld ontstaat waar de betrokkenen achter staan. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

  • het neerzetten van een beheerproces voor data invoeding van netberekeningspakketten
  • het vormgeven van asset conditie bepaling m.b.v. data analytics
  • het inrichten van een omgeving voor data scientists waar een uniforme en geborgde wijze van model ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt

Kortom, mijn werkdomein is een innovatieve en technische kennisrijke omgeving waarin de basis wordt gelegd voor het toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten.