24/7 schoon drinkwater

24/7 schoon drinkwater

24/7 schoon drinkwater

24/7 schoon drinkwater 

Het is twee uur ’s nachts. Ik schrik wakker. Gedachteloos loop ik naar de WC. Ik trek door. Haast zonder er bij na te denken les ik vervolgens mijn dorst met een flinke slok kraanwater. In Nederland is schoon drinkwater de normaalste zaak van de wereld. We spoelen zelfs onze WC door met het allerbeste drinkwater. Ik besef me dat dit niet overal ter wereld zo is. We zijn dus gezegend met een betrouwbaar waternetwerk waar onze drinkwaterbedrijven voor zorgen. Het water lijkt zomaar uit de lucht te vallen, maar het transport naar alle huishoudens in Nederland gaat niet zonder slag of stoot. 

In 2016 kreeg ik de opdracht om als projectmanager voor Vitens een renovatieproject van een drinkwaterproductiebedrijf in Zwolle uit te voeren. De filterinstallaties van het productiebedrijf zijn economisch afgeschreven en moeten we vervangen door nieuwe, moderne installaties. Het blijkt een complex project te zijn. In de afgelopen zes jaar is alleen een (verouderde) businesscase opgesteld en hebben meerdere projectmanagers geprobeerd het project op te starten. Niet zo gek dat mijn projectteam de hoop op een snelle uitvoering verloren heeft. Vanuit de organisatie wordt de druk juist opgevoerd. Een snelle uitvoering is gewenst. Aan mij de taak om het project samen met het projectteam van de grond te krijgen. Met een verouderde businesscase komen we al snel tot de conclusie dat we beter opnieuw kunnen beginnen. We bekijken de scope en gemaakte keuzes en passen deze waar nodig aan. Door veel en snel te schakelen met alle geledingen van de organisatie (interne klant, eindgebruiker en stuurgroep) maken we keuzes en boeken we voortgang. Binnen een jaar hebben we een goedgekeurd projectplan, een definitief ontwerp, opgesteld door een extern ingenieursbureau, en een stevig uitgebreide scope. Nu alleen nog even de beste aannemer selecteren. Uiteraard in een veel te kort tijdsbestek. Door een ongelooflijke prestatie van het gehele projectteam én de stuurgroep, die op basis van informatie van het projectteam op de juiste momenten de juiste besluiten genomen heeft, hebben we de sterke aannemerscombinatie kunnen contracteren. Inmiddels is de uitvoering in volle gang en ligt de aannemer op schema. En het projectteam? Die zijn vol goede moed en kijken reikhalzend uit naar (het restant van) de uitvoering. 

Met mij als projectmanager, zoals zij regelmatig nadrukkelijk gewenst hebben. Een mooier compliment had ik me bij aanvang niet kunnen voorstellen. Zo garanderen we 24 uur per dag, 7 dagen per week drinkwater uit de kraan. Dat is tenslotte de normaalste zaak van de wereld.