Rijkswaterstaat - Manager Projectbeheersing

Rijkswaterstaat - Manager Projectbeheersing

Rijkswaterstaat - Manager Projectbeheersing

Manager Projectbeheersing DBFM project Nieuwe Keersluis Limmel

Nieuwe Keersluis Limmel is het eerste “natte” DBFM contract ter wereld. DBFM staat voor Design, Build, Finance, Maintain. Binnen deze contractvorm is de opdrachtnemer verantwoordelijk om het object te ontwerpen en te bouwen, maar hiernaast ook voor het onderhoud voor in dit geval de komende 30 jaar. Ook is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de financiering van het project. De opdrachtnemer krijgt in ruil hiervoor een vergoeding voor de geleverde diensten in de vorm van de prestaties op gebied van de beschikbaarheid van het object. Dit is een zogenaamde publiek private samenwerking (PPS). Rijkswaterstaat maakt gebruik van een projectmanagement structuur waarbij er 5 disciplines worden geïdentificeerd, te weten: Projectmanagement, Projectbeheersing, Contractmanagement, Technisch Management en Omgevingsmanagement. Tycho vervulde hier de functie van Manager Projectbeheersing (MPB), waarbij hij het team aanstuurde wat zich bezig hield met de discipline Projectbeheersing. De MPB is verantwoordelijk voor de beheersing van de interne verantwoording van het project. Dit uit zich met name in de aspecten Kwaliteit, Risico, Financiën, Planning, Capaciteit en Informatie. Met een team van verschillende specialisten worden de verschillende producten gebruikt richting diverse rapportages richting de opdrachtgevers van het project. Gezien het feit dat dit de eerste “natte” DBFM is voor Rijkswaterstaat, is er een hoge mate van leren en ontdekken. Dit zorgt ervoor dat het een bijzondere uitdaging is en is het uitdragen van leerervaringen bijzonder belangrijk voor het project. Tycho heeft mede door zijn pro actieve houding laten zien dat hij snel de zaken zich eigen maakt. Mede door zijn verbindende capaciteiten richting zijn team maar ook in de afstemming met de andere disciplines heeft Tycho ervoor gezorgd dat projectbeheersing op orde was en een goede ontwikkeling heeft gemaakt. Hierbij heeft Tycho een bijzondere bijdrage geleverd aan het implementeren van Visual Management binnen het project, waarbij ook de managementinformatie geprofessionaliseerd is. Ook is de projectbeheersing van het project zeer goed op orde, dit uit zich met name in hoge waardering van de opdrachtgevers van het project. De portfoliodirecteur heeft Tycho nog een aanvullend compliment gemaakt dat Tycho bijzonder integer handelt door zijn eigen positie transparant te maken en het projectbelang voorop te stellen.