Rijkswaterstaat – Eefde, Limmel & IJmond

Rijkswaterstaat – Eefde, Limmel & IJmond

Rijkswaterstaat – Eefde, Limmel & IJmond

Van richtlijnen naar praktisch kwaliteitsmanagement

Jelena is kwaliteitsmanager bij Rijkswaterstaat op drie sluizenprojecten: Eefde, Limmel en IJmond.

Drie projecten, is dat niet wat veel?

Ik werk nu juist heel efficiënt. Wat ik leuk vind, is dat Rijkswaterstaat met een projectkwaliteits-systeem werkt. Wat ik dus in het ene project doe en leer, pas ik direct in het andere project toe. De drie projecten vallen onder het sluizenprogramma met in totaal 5 projecten, waar de projecten van elkaar moeten leren. Dus dat werkt juist goed met drie projecten tegelijkertijd.

Kun je een voorbeeld geven van wat je doet?

Een voorbeeld is het interne voorstel tot wijziging (vtw) proces. De aannemer doet een vtw op het contract, bijvoorbeeld omdat er meerwerk is. Met alle betrokken partijen in dit proces hebben we de rollen en verantwoordelijkheden scherper gedefinieerd en bekeken hoe dit proces in de praktijk verloopt.

Het resultaat is dat we de vtw’s nu eens per 2 weken niet alleen bespreken maar ook direct een besluit kunnen nemen. Ik heb een fysiek bord neergezet met daarop alle vtw’s; zo hebben we een beter overzicht. Daarnaast hebben we nu bepaalde spelregels voor het overleg, waardoor het lukt om binnen 45 minuten te bewerkstelligen wat voorheen in anderhalf uur niet eens lukte. Het gaat dus eigenlijk ook om een cultuurverandering.’

Welke talenten zet je in tijdens deze opdracht?

Ik ben er achter gekomen dat ik door mijn vriendelijke en duidelijke stijl van communiceren in combinatie met mijn pragmatisme makkelijk mensen mee krijg om nieuwe ideeën uit te proberen. Ik noem het mijn menselijke resultaatgerichtheid.