RET - Werken voor Derden

RET - Werken voor Derden

RET - Werken voor Derden

De RET verzorgt het regionale openbaar vervoer in en rondom de stad Rotterdam. Daarbij is zij ook verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud van de tram- en metro-infrastructuur. Dit doet zij in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), maar ook externe opdrachtgevers zoals de Gemeente Rotterdam. In het verleden werden deze externe ‘werken voor derden’ opdrachten op een andere wijze afgehandeld dan de reguliere MRDH projecten. Dit leidde tot onduidelijkheid en inefficiëntie tussen de afdelingen beheer en projecten. In opdracht van de RET heeft Stevin het ‘werken voor derden’ proces in kaart gebracht en, na uitvoerige consultatie, aangescherpt. Tevens zijn voor de vijftig reeds uitgevoerde projecten de inhoudelijke risicopunten in kaart gebracht. Het resultaat is een planning en bekostigingsvoorstel afgestemd met de beheer en projectenorganisatie om de nog openstaande delta’s te sluiten. Daarnaast is het ‘werken voor derden’ proces aangescherpt om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst voor zou kunnen doen. Stevin heeft in dit traject als aanjager en onderzoeker opgetreden en gezorgd voor verbinding tussen de verschillende organisaties. Door heldere afspraken te maken en de betrokken houding van de Stevin adviseur is de RET weer een stap dichter bij haar missie: perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste klantwaardering door de reiziger.