Smart Grid

Smart Grid

Smart Grid

Ketensamenwerking voor een toekomstbestendige energievoorziening

De RET verzorgt het regionale vervoer in en rondom de stad Rotterdam en heeft als missie: Perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste klantwaardering door de reiziger. Om deze missie invulling te kunnen geven, moet de RET zorgen dat zij klaar is voor alle mogelijke varianten van een veranderend vervoerslandschap. Vanuit deze gedachte heeft de RET de expertise van Stevin gevraagd om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een Smart Grid. Van opslag van remenergie en gebruik van duurzame opwek tot peak shaving: een Smart Grid biedt veel mogelijkheden, maar laat zich lastig definiëren. Vandaar dat twee adviseurs van Stevin eerst vanuit intern perspectief hebben gekeken waar de (toekomstige) behoeften van de RET voor de energievoorziening ligt. Daarna hebben de adviseurs leveranciers, klanten, andere vervoerders en kennisinstellingen betrokken, om inzichtelijk te maken wat een samenwerking op energiegebied voor deze partijen kan betekenen. Door vanuit verschillende perspectieven naar de vraagstelling te kijken, hebben de adviseurs van Stevin de aanleiding, belangrijkste elementen en beoogde resultaten helder in kaart weten te brengen. Op deze manier weten zij een containerbegrip tastbaar te maken. Dit is het startpunt geweest voor een workshop met verschillende partijen uit de sector. Het doel van de workshop was om inzicht te geven in het veranderende energielandschap, het belang van ketensamenwerking inzichtelijk te maken en tot concrete projecten te komen. Gezien het enthousiasme van de deelnemende bedrijven en de uitkomsten, is dit zeker gelukt. De projectenlijst is geprioriteerd, en samen met het advies voorgelegd aan de RET. Dit is erg positief ontvangen, en de eerste stappen naar een slimmere energievoorziening met diverse partijen zijn gezet.