RET - inbeheername van metro- spoorbeveiligingssysteem

RET - inbeheername van metro- spoorbeveiligingssysteem

RET - inbeheername van metro- spoorbeveiligingssysteem

De toegevoegde waarde van Stevin voor een soepele inbeheername van metro- spoorbeveiligingssysteem RET

RET vervangt het spoorbeveiligingssysteem van de metro; de nieuwe installatie dient in beheer genomen te worden. Stevin realiseert dit in samenwerking met de projectorganisatie en de infra beheer- en onderhoudsafdelingen van RET.

De doelstelling is om de RET te verzekeren van een goede integratie van het beveiligingssysteem in de metro-infrastructuur, waarmee de prestatiedoelstellingen van de metro worden geborgd.

Het resultaat is een volledig beheerprogramma wat bestaat uit duidelijke processen, werkbeschrijvingen voor correctief en preventief onderhoud, waarvoor onderdelen en gereedschap voorhanden zijn, en waarvoor bij monteurs voldoende kennis aanwezig is om zelfstandig onderhoud uit te voeren.

De aanpak van Stevin kenmerkt zich door strikt projectmanagement, met heldere doelstellingen en deadlines, waar de invulling in samenwerking met de technische specialisten van RET tot stand komt. Hiermee zorgen we dat asset management op de voor de RET meest bruikbare manier wordt ingericht. Zo versterken we elkaar; en zorgt deze aanpak voor een resultaat waar alle betrokkenen achter staan.

De door Stevin toegepaste werkwijze kan door de opdrachtgever als leidraad worden gebruikt bij toekomstige inbeheernames van grote infrastructurele projecten bij de RET.