Delta Multimedia - Project Wijkcentrum 2.0

Delta Multimedia - Project Wijkcentrum 2.0

Delta Multimedia - Project Wijkcentrum 2.0

Het Project Wijkcentrum 2.0 (WC2.0) had als doel om de internetsnelheid voor Delta klanten te verhogen naar 400Mb/s. In de marketingcampagnes heeft Delta de belofte gedaan dat deze snelheid in de winter van 2015/2016 beschikbaar zou zijn.

Deze hogere snelheid was echter niet mogelijk met de bestaande infrastructuur. Met uitzondering van het coaxnetwerk moest het gehele transmissie netwerk worden vernieuwd:

Nieuwe Glasvezel verdeelvelden in de 14 Locale Datacenters (LDC);

Nieuwe zend/ontvangers in de LDC’s;

Nieuwe glasvezel nodes in de ca 350 Wijkcentra;

Nieuwe CMTS apparatuur (Eurodocsis) in de LDC’s;

Nieuwe modems voor ca 40.000 klanten;

Schoonmaken van glasverbindingen, plaatsen van nieuwe kasten en voeding in LDC’s.

Het project heeft haar doelstellingen bereikt. De snelheid voor de Delta klanten is verhoogd en de kwaliteit van de verbindingen en daarmee de internetbeleving van Delta klanten is sterk verbeterd.

Deze resultaten zijn wel later bereikt dan Delta had gewild. We hadden de hogere snelheid graag willen aanbieden aan het begin van de winter 2015/2016, voor Kerst 2015. Dat bleek al vroeg in het project niet mogelijk vanwege een vertraging in de aanbesteding van de glasvezel nodes. Uiteindelijk garandeerde de geselecteerde leverancier Teleste in week 47 van 2015 te starten met de levering van apparatuur in batches per LDC en achterliggend gebied. Omdat ook bij de aanschaf van nieuwe modems vertraging optrad, was een volledige migratie voor de Kerst uitgesloten. De nieuwe modems waren namelijk een voorwaarde voor een hogere snelheid.

Medio oktober 2015 werd zeker dat Teleste tijdig zou leveren en is een definitieve planning gemaakt. Door de Stuurgroep is daarop besloten om voor heel Zeeland de snelheid te verhogen per 1 maart 2016. Op dat moment zouden de 4 meest problematische LDC’s (in de 4 grote steden) gemigreerd zijn en alle modems vervangen.

Vanaf dat moment liep het project op schema! Voor de Kerst was Vlissingen gemigreerd en werd de Kerstvakantie gebruikt om de nieuwe apparatuur grondig te testen. In januari 2016 werd fris begonnen en per 1 maart werd de internetsnelheid voor heel Zeeland verhoogd, terwijl het project doorging om de overgebleven 10 LDC gebieden te migreren. Op 1 juni 2016 was alle apparatuur vervangen en draaide het netwerk geheel op rolletjes. Delta multimedia kan er weer 10 jaar tegenaan!

De succesfactoren van het project waren de grondige werkvoorbereiding door het Delta-team en de prettige samenwerking met leverancier Teleste en haar onderaannemer Teletronika. Bij aanvang van het project zijn heldere en scherpe afspraken gemaakt, zodat iedereen wist wat we aan elkaar hadden. Tijdens de migratie van de het eerste LDC gebied Vlissingen werd het team gesmeed tot een hechte eenheid.