De Conditiemeter

De Conditiemeter

De Conditiemeter

De Conditiemeter geeft overzichtelijk weer op basis van welke condities, assets of systemen vervangen dienen te worden.

De RET verzorgt het regionale openbaar vervoer in en rondom de stad Rotterdam. Voorheen deden de afzonderlijke afdelingen binnen de RET jaarlijks een conditiemeting, allen met een eigen format en interpretatie. De RET wil echter data kunnen vergelijken en continu inzicht hebben in hun assets. De RET heeft Stevin gevraagd hiervoor een oplossing te bedenken. Hieruit is het project “de Conditiemeter” gestart.

DE VRAAG DIE DE RET AAN STEVIN HEEFT GESTELD IS OM FUNCTIONEEL TE SPECIFICEREN WAT ER AAN DATA EN PROCESSEN BENODIGD IS OM TE KOMEN tot EEN GEDRAGEN, GESTANDAARDISEERD EN BEHEERSBAAR SYSTEEM.

Samen met de beheerders en de maintenance engineers is in kaart gebracht welke conditiemethodieken, rapportages, processen en normen de RET momenteel gebruikt. Na een analyse van overeenkomsten en verschillen is een eerste datamodel gemaakt. De testversie is gereed, de functionele specificaties worden geschreven en Stevin en RET zijn samen de data aan het verrijken. Hiermee voorziet de conditiemeter in de toekomst iedereen van de juiste informatie. En bovenal is het gebruik van de assets weer een stuk eenvoudiger en overzichtelijker gemaakt. Zo creëert de conditiemeter echte meerwaarde voor de RET.