Alliander – Haalbaarheid innovatie LS-meetsysteem

Alliander – Haalbaarheid innovatie LS-meetsysteem

Alliander – Haalbaarheid innovatie LS-meetsysteem

Wat is jouw rol bij Alliander?

Met een team van technische specialisten van Liandon Energie Consulting onderzoek ik in opdracht van Liander Strategie & Innovatie de economische haalbaarheid van een nieuwe innovatie die meten op laagspanning mogelijk maakt. Een belangrijke ontwikkeling, aangezien de verwachting is dat de problemen én kansen als gevolg van de energietransitie als eerste op laagspanning gaan spelen. Inzicht in laagspanning is ook cruciaal voor het realiseren van smart grids en nieuwe diensten daarbinnen. Mijn rol is om use cases te verzamelen voor deze innovatie. Op basis hiervan lever ik input voor het uitwerken van de technische specificaties én vertaal ik de baten van de verschillende use cases in een integrale business case; puur business development dus.

Wat zijn de uitdagingen die je tegenkomt in je project?

Het is lastig te voorspellen wat de energietransitie precies gaat betekenen voor een netbeheerder als Alliander. Er zijn veel verschillende meningen en visies over en als gevolg daarvan is de waardebepaling van nieuwe concepten nogal arbitrair. Daarom is het belangrijk om scherp te zijn en goed door te vragen tot ik de kern van de behoefte helder heb. Aangezien het voornamelijk over toekomstige behoeftes gaat werken we ook veel met scenario’s. Op basis daarvan kan ik toch zo kwantitatief mogelijk iets zeggen over de business relevantie van dit nieuwe concept en dat ook eerlijk vergelijken met andere mogelijke oplossingen. Inmiddels ken ik door de vele interviews en gesprekken ook aardig mijn weg binnen Alliander. Dat is belangrijk, want om nieuwe concepten succesvol naar een uitrol-fase te brengen is steun en betrokkenheid op alle niveaus van het bedrijf cruciaal.