Logo Stevin Technology Consultants
Op zoek naar antwoorden

Op zoek naar antwoorden

Het was aan het begin van een novemberavond vorig jaar op de treden van het Muntgebouw in Utrecht toen ik kort een paar woorden wisselde met Jelmer de Wilde van Stevin. De conclusie: ‘Hier moeten we meer mee gaan doen, we houden contact.’ Nu hoor ik dat veel. Misschien zeg ik het zelf ook wel regelmatig, meer dan nodig wellicht. Maar dit is wel menens geworden.

We hadden de middag met elkaar doorgebracht; wat mensen van Stevin, ondergetekende, maar ook een dertigtal mensen met uiteenlopende disciplines en één gemeenschappelijke vraag: ‘Hoe krijgen we alle nieuwe bussen in 2025 uitstootvrij en zorgen we dat in 2030 geen dieselbus meer op de weg rijdt?’

Want dat bestuursakkoord, dat bijna twee jaar geleden werd gesloten, heeft heel wat reuring teweeg gebracht. We mogen onszelf inmiddels Europees koploper zero-emissie-busvervoer noemen, maar er blijven ook veel vragen. Van financiering tot laadstrategie en van ruimtebeslag tot netwerkbelasting.

Veel van die vragen kwamen overigens al terug in ons vorige themanummer Zero Emissie. De antwoorden zijn er nog lang niet allemaal. Wat mij betreft gaan we er samen naar op zoek. Niet alleen overheden maar ook netbeheerders, constructeurs en toeleveranciers. Met de elektrificatie van (collectief) vervoer hebben we namelijk allemaal te maken.

Die paar woorden op die trap in Utrecht hebben inmiddels geleid tot de oprichting van een netwerk in samenwerking met Stevin dat we ZE2025 noemen. Een logo hebben we, een eerste ontmoeting met een aantal sleutelspelers heeft inmiddels plaatsgevonden. Benieuwd waar het allemaal om draait? En wellicht een bijdrage leveren? Dat kan in ieder geval door de enquête in te vullen, dat duurt maar 3 minuten.

Op basis van alle input zijn we nu druk bezig om een eerste najaarsprogramma in elkaar te zetten. Het uiteindelijke doel: een route naar uitstootvrij collectief vervoer waar we allemaal iets aan hebben. Houd de website in de gaten.

Deel