Logo Stevin Technology Consultants
ZE doelen

ZE doelen

Er is letterlijk en figuurlijk nog veel te doen omtrent de zero emissie-doelstelling in 2025. Belemmeringen te over: data, budgetten, technologie, organisatorisch. Samen werken, onderwerpen uitdiepen, ervaringen delen, alles moet uit de kast gehaald worden om het einddoel op tijd te halen. U wordt bij deze van harte uitgenodigd om mee te denken én doen.

Alle disciplines die nauw betrokken zijn bij dit thema zullen hun krachten moeten bundelen om daadwerkelijk stappen te zetten. ZE2025 is een initiatief van OV-magazine, i.s.m Stevin Technology Consultants, dat de komende jaren concreet werk wil maken van de zero emissie-doelstellingen. Om te beginnen in het busvervoer. ZE2025 wil katalyseren, agenderen van de juiste onderwerpen, mensen en ideeën samenbrengen en vertalen naar concrete acties.

Lever uw input voor de kick-off
Eind juni staat er een kick-off gepland om ZE2025 verder in de steigers te zetten. En daarbij willen we graag uw mening meenemen. We nodigen u dan ook van harte uit om in drie minuten de enquête in te vullen en daarmee sturing te geven aan de onderwerpen die ZE2025 (als eerste) op gaat pakken. Op basis van deze kick-off zetten we de najaarskalender in elkaar, daarover hoort u dan uiteraard meer.

Vul de enquête in via: bit.ly/enqueteZE2025.
Doet u dit vóór dinsdag 26 juni, dan nemen we de resultaten mee tijdens de kick-off.

Deel