Logo Stevin Technology Consultants
Smartgrids op knopen

Smartgrids op knopen

Ken je dat moment? Dat je druk bezig bent in de keuken en ineens schieten de stoppen eruit. In mijn oude keuken sprongen de stoppen eruit op het moment dat ik te veel apparaten aan had staan. Dit was vervelend, want je wist nooit wanneer het zou gebeuren en bovendien gebeurde het typisch op momenten als kerstavond, tijdens de tweede gang…

Tijdens de bouw van mijn nieuwe keuken heb ik daarom flink geïnvesteerd om de capaciteit in mijn keuken uit te breiden. Ik heb nu heel dure infrastructuur liggen die ik alleen tijdens kerst gebruik. In het geval van mijn keuken misschien niet een heel groot probleem, maar als we dit op knooppunten zouden doen, dan investeren we miljoenen euro’s teveel voor capaciteit die slechts zelden nodig is. Met inzicht kunnen we de pijn een heel stuk verzachten. Stel, ik had met kerst de waterkoker aangezet en die gaf door aan de vaatwasser dat die even 5 minuten moest wachten met het vervolg van het programma, dan had ik met dezelfde infrastructuur en een klein beetje slimmigheid hetzelfde bereikt… en met het bespaarde geld mijn volgende kerstvakantie ergens op het strand in de zon door kunnen brengen.

Op knooppunten hebben veel partijen een netaansluiting voor uiteenlopende doeleinden. Dit kan onder andere het laden van bussen, het runnen van een fabriek of het leveren van zonne-energie zijn. Deze partijen gebruiken slechts een deel van deze aansluiting door bijvoorbeeld alleen overdag of ’s nachts grote hoeveelheden af te nemen. Door dit beter op elkaar af te stemmen kunnen we het onszelf in de toekomst makkelijker maken.

Immers, het optimaliseren van het aantal en omvang van de netaansluitingen leidt tot een verminderde druk op de realisatie van deze aansluitingen. Dit vertaalt zich in minder benodigde arbeid, lagere investeringen, kortere doorlooptijden en minder overlast voor de omgeving. Ook draagt het bij aan een verbeterde flexibiliteit: waardoor partijen makkelijker in en uit kunnen stappen. Daarnaast draagt het bij aan het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur, wat mooi past in de duurzame gedachte van deze tijd en de energietransitie ondersteunt.

De weg hiernaartoe is nog zeker niet gelopen. Het vereist namelijk:

Inzicht in verbruiksprofielen van de partijen in de nabijheid om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
De bereidheid tot samenwerking tussen de betrokken partijen.
Een regisseur die deze samenwerking in optimale paden leidt, om het verbruik af te stemmen, de omvang van de aansluiting vast te stellen en de operationele afspraken vast te leggen en te bewaken.
Wetgeving die het toelaat om smart grids toe te passen.
Een routekaart om samen de snelle en effectieve weg hiernaartoe te vinden.
Een kennisforum om van elkaars ervaringen te leren en de kennis te delen.
Op 31 oktober presenteerde Stevin tijdens het ZE2025-event haar visie op dit vraagstuk: het is van belang dat de lokale overheid de regierol gaat vervullen om het optimaliseren van netaansluitingen mogelijk te maken op knooppunten. Hiervoor is het nodig dat de verbinding tussen de verschillende partijen wordt gefaciliteerd. Als resultaat hiervan voorzien we een positieve impact op ruimtelijke ordening, beter afgestemde laadtijden en profielen, en een win-win voor alle betrokken partijen. Door deze samenwerking aan te gaan en de dialoog te openen kunnen we van elkaar leren en elkaar verder helpen.

Als Stevin komen we in veel keukens, en dat geeft verhelderende inzichten en biedt kansen tot (soms ongewone) samenwerking. Met deze kennis en ervaring faciliteren we samenwerking. We plaatsen gemeenten in de juiste stoel om hiermee van start te gaan, en we weten welke partijen aan tafel kunnen aanschuiven. Zo maken we samen optimaal gebruik van wat we hebben, en houden we ruimte over voor de volgende gang.

Deel