Logo Stevin Technology Consultants
Het vliegwiel voor je data

Het vliegwiel voor je data

Stevin Technology Consultants ontwikkelde het datawiel, dat de potentie uit MaaS-data optimaal inzichtelijk maakt.

De reiziger kan straks dankzij MaaS uit talloze vervoerders kiezen om van A naar B te komen. De grootste randvoorwaarden voor het aanbieden van deze keuze is dat je beschikt over de juiste informatie. De data om deze informatie te geven zijn veelvuldig aanwezig, maar hoe zorgen we ervoor dat we de juiste informatie ontsluiten voor de reiziger?

Het datawiel van Stevin geeft snel inzicht in de volwassenheid van de hele dataketen. Dit model maakt de potentie uit data optimaal inzichtelijk. Met dit inzicht kunnen we op het juiste niveau actie ondernemen om eventuele data-problemen te verhelpen en kunnen we oplossingen toekomstgericht inregelen.

Beslissing

Uiteindelijk draait het om het maken van de juiste beslissingen. Pas als het helder is welke beslissing gemaakt moet worden, kun je de juiste informatie zoeken en bepalen hoe je deze informatie gaat tonen. Een goed informatiemodel zorgt ervoor dat de beslissing gestoeld is op basis van eenduidig gedefinieerde informatie. Dit overzicht vermindert ook ‘dubbele’ analyses.

Data-analyse

De ruwe data moeten eerst geanalyseerd (of bewerkt) worden, om de juiste informatie te kunnen tonen. Deze analyse kan een complex zelflerend logaritme zijn, maar kan ook zo simpel zijn als het plotten van data op een kaart. De ruwe data die geanalyseerd worden, bevinden zich in IT-systemen (denk bijvoorbeeld aan SAP of Oracle), die de dagelijkse processen ondersteunen.

Conceptueel datamodel

Er is een conceptueel datamodel nodig om een volledig overzicht te krijgen van welke data vastgelegd zijn in de IT-systemen. Uit ervaring blijkt dat dit conceptueel datamodel niet ontwikkeld kan worden zonder de personen die de processen en assets goed kennen. Zij bepalen de definities van de data die geregistreerd worden.

Als het model ontbreekt is het veel lastiger om de aanwezige data te vinden binnen de organisatie en om verschillende data toekomstbestendig aan elkaar te koppelen. Ook voorkomt dit overzicht dat er in het kader van datakwaliteit gekozen wordt voor één specifieke oplossing vanuit één afdeling, wat bij een andere afdeling weer problemen veroorzaakt.

Assets

De bepaalde data worden opgehaald uit de assets. Assets is hier gekozen als verzamelnaam van alle informatiebronnen. Dus niet allen fysieke onderdelen (vervoersmiddelen), maar ook bijvoorbeeld het weer of de vervoersdrukte. Uiteindelijk wil je de beslissingen over het gebruik van deze assets maken. Je wilt zorgen dat op dit niveau de benodigde data ook eenduidig worden geregistreerd.

Om MaaS succesvol te maken, moeten bovenstaande onderdelen afgestemd worden door veel partijen met nog meer data. Door het datawiel toe te passen zal MaaS gaan rollen!

Dit artikel verschijnt in het komende nummer van OV-Magazine op 20 maart. U kunt het magazine vanaf 20 maart lezen in onze bibliotheek.

Deel