Logo Stevin Technology Consultants
Elsevier: ‘Transparantie leidt tot beter presterende assets’

Elsevier: ‘Transparantie leidt tot beter presterende assets’

‘Transparantie leidt tot beter presterende assets’ Assetmanagement nieuwe stijl vraagt om transparantie, samenwerking en vertrouwen, betoogt Albert-Jan Egmond van Stevin. Data is hierin steeds belangrijker en inzicht voor alle betrokkenen creëert nieuwe mogelijkheden.

ELSEVIER Interview Albert-Jan Egmond

‘Transparantie leidt tot beter presterende assets’

Assetmanagement nieuwe stijl vraagt om transparantie, samenwerking en vertrouwen, betoogt Albert-Jan Egmond van Stevin. Data is hierin steeds belangrijker en inzicht voor alle betrokkenen creëert nieuwe mogelijkheden.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen assetmanagement 1.0 en 2.0?
“Traditioneel draaide assetmanagement om techniek en controle, een inputgestuurde werkwijze die alleen terugkijkt. De nieuwe aanpak focust óók op de organisatie en is gericht op samenwerking en openheid, onder meer in het delen van data. Assetmanagement 1.0 raakt aan traditionele structuren: hiërarchisch, controlegericht, budgetgestuurd. Bij assetmanagement 2.0 wordt de optimale mix van risico’s, kosten en prestaties bereikt met focus op het eindresultaat. Dus juist meer output gestuurd en vooruit kijkend.”

Welke rol speelt technologie in assetmanagement 2.0?
“Technologische aspecten spelen een grote rol, met name data staat centraal. Er komt meer inzicht in oorzaken van slecht functioneren. De focus verschuift naar het voorspellen wanneer een asset of onderdeel aan vervanging toe is en welke partij die onderhoudsactiviteit idealiter uitvoert. Dat wordt prescriptive maintenance genoemd, een stap verder dan predictive maintenance. Op basis van data geeft een asset zelf aan wanneer het verwacht dat een onderdeel gaat falen. Automatisch wordt een nieuw onderdeel besteld en een monteur ingepland. Deze nauwkeurige voorspellingen leiden tot een beter presterend systeem en daarmee tot tevreden eindgebruikers.”

Waarom kan het lastig zijn om assetmanagement 2.0 te implementeren?
“Het struikelblok is dat men moet overstappen naar een situatie van samenwerking in plaats van controle. Hierin moet een organisatie tijd en energie investeren. Het antwoord is vertrouwen. Dat opbouwen gaat in kleine stapjes. Er wordt meer verantwoordelijkheid voor de prestaties over de gehele levenscyclus neergelegd bij de leveranciers en aannemers die de assets ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden. De bestendiging van de benodigde competenties binnen deze organisaties kost enkele jaren. Zo beweegt men naar een model van gezamenlijke betrokkenheid. Er ontstaan tot slot andere rekenmodellen: in plaats van voor de asset zelf, wordt betaald voor de complete functionaliteit. Traditionele businessmodellen worden overbodig en innovatieve integrale modellen worden gevormd. In zo’n omgeving voelen alle partijen de verantwoordelijkheid.”

Hoe ziet dat eruit?
“Technische assets in de publieke infrastructuur kennen een groot maatschappelijk belang. Er zijn veel betrokkenen en er worden hoge eisen gesteld aan de prestaties, risico’s en kosten. Assetmanagement 2.0 draagt bij aan transparantie voor alle betrokken partijen. Zo worden de risico’s en de impact van onderhoud gezamenlijk in kaart gebracht. Bij storingen op het spoor bijvoorbeeld moet iedereen de impact van het vervangen van een wissel kennen. De leverancier stemt alles goed af met de aannemer, de spoorbeheerder en de ov-maatschappij, zodat de eindgebruiker (de reiziger) niets merkt van het onderhoud. In de traditionele samenwerking werkt iedereen onafhankelijk van elkaar. In dit nieuwe model zien alle partijen wat er speelt en wat er verwacht wordt. Deze samenwerking op basis van vertrouwen leidt tot beter presterende assets.”

Welke rol speelt jullie organisatie hierin?
“Voor ondersteuning in deze overgang en om toegevoegde waarde in zo’n verandertraject te bereiken, zijn wij de uitgelezen partner. Wij zijn technisch-communicatieve consultants: we combineren technische kennis met communicatieve vaardigheden. Naast het IQ is het EQ belangrijk. Hierbij speelt ons motto ‘activating potential’ een rol: door samenwerking en openheid al het beschikbare potentieel naar boven halen. We werkten bijvoorbeeld met een trambedrijf, waar informatie over de assets op allerlei verschillende plekken werd verzameld. Daar hebben we alle in de organisatie aanwezige asset-informatie geïnventariseerd. Door die informatie voor iedereen beschikbaar en inzichtelijk te maken, verkreeg de organisatie betere afstemming en bereikte het totale systeem een hogere beschikbaarheid voor de reizigers. Inzage in alle data creëert veel mogelijkheden.”

Meer informatie
Stevin Technology Consultants werkt aan toekomstbestendige oplossingen in de publieke infrastructuur. www.stevin.com
12_stevin_5b

Deel